Seminare

2017/19

W-Seminar „Experimentelle Naturwissenschaften“ (B. Müller, S. Seebauer) 

 

2015/17

W-Seminar „Heilpflanzen“ (A. Hutschenreuther)

 

2014/16

W-Seminar „Experimentelle Biologie“ (B. Müller)